ពិធីពិនិត្យ និងបកភ្នែកឡើងបាយ ដោយឥតគិតថ្លៃជូនប្រជាពលរដ្ឋ ចាស់ជរា


ថ្ងៃទី២៤ ដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ លោកជំទាវ ខេង សំវ៉ាដា ប្រធានក្រុម ការងារថ្នាក់កណ្តាល ចុះជួយស្រុកសំរោងទង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ បាននាំយកប្រជាជន មកពីឃុំស្គុះ ក្រាំងអំពិល ធម្មតាអរ កាហែង ត្រពាំងគង និងសំរោងទង ដើម្បីមកធ្វើការបកភ្នែកឡើងបាយ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយ មូលនិធិចក្ខុខ្មែរ។