សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ អូរដូនតា


សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ អូរដូនតា ស្ថិតក្នុងឃុំស្ទឹងត្រង់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន ។ ប្រព័ន្ធនេះ រួមមាន៖
– ទំនប់អាងទឹក ប្រវែង ១.០០០ ម
– ប្រឡាយមេ ប្រវែង ២.៨៨០ ម
– សំណង់ដោះទឹកទ្វារ ០៦ ចំនួន​ ០១ កន្លែង
– សំណង់ស្ទាក់ទឹកទ្វារ ០៦ ក្នុងអូរ ចំនួន ០១ កន្លែង
– សំណង់សិល្បការគ្រប់ប្រភេទសរុបចំនួន ១៤ កន្លែង ។

បច្ចុប្បន្ន ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ អូរដូនតា មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រែវស្សា ១.០៦៣ ហត ស្រែប្រាំង ២៥៣ ហត និងដំណាំរួមផ្សំ ១៥០ ហត ។