អភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបង អញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាល ជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ចំនួន ៤៥គ្រួសារ


ថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ លោកជំទាវ ញឹក សាគន្ធ អភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបង និងជាប្រធានក្រុមចលនាស្រ្តីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបង និងក្រុមការងារ បានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាល ជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ចំនួន ៤៥គ្រួសារ ដែលស្ថិតនៅភូមិកាប់គោខេត្តបាត់ដំបង និងបាននាំមកនូវគ្រឿងឧបភោគ-បរិភោគ មួយចំនួន ចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ផងដែរ។