សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់ប្រមូលដុំ


សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំនៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់ប្រមូលដុំ ស្ថិតក្នុងឃុំស្មោងខាងជើង ស្រុកកំចាយមារ ខេត្តព្រៃវែង ។ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលមានប្រភពទឹកពីគម្រោងទន្លេវ៉ៃកូខាងលើនេះ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ៧៥០ ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ១៣០ ហិកតា ។