ឯកឧត្តមសន្តិបណ្ឌិត ឌុល គឿន ចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយគ្រួសារបក្ស និងសមាជិកគណបក្សប្រជាជនឃុំគគីរ ស្រុកកៀនស្វាយ


នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨
ឯកឧត្តមសន្តិបណ្ឌិត ឌុល គឿន សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អនុប្រធានទី១គណៈអចិន្រ្តៃយគណពង្រឹងមូលដ្ឋានខេត្តកណ្តាល ប្រធានគណៈពង្រឹងមូលដ្ឋានស្រុកកៀនស្វាយ បានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយគ្រួសារបក្ស និងសមាជិកគណបក្សប្រជាជនឃុំគគីរ ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្ដាល ចំនួន៤ភូមិ ភូមិចន្លក់ ភូមិចន្លក់ក្រៅ ភូមិទួលដូង ភូមិដូនសរ សរុបវត្តមានចូលរួមចំនួន ១២៦០នាក់។