ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព ក្លាយជា​មេធាវី​ហើយ


(ភ្នំពេញ​)៖ ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព អនុរដ្ឋលេខាធិការ និង​ជា​អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួងយុត្តិធម៌ បាន​ចូល​ស្បថ​នៅមុខ​ចៅក្រម​តុលាការ​សាលាឧទ្ធរណ៍ ដើម្បី​ចូលកាន់​តំណែង​​ជា​មេធាវី នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៨​នេះ។ ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព ស្ថិតក្នុង​ចំណោមបេក្ខជន​មេធាវី ១៤ រូបផ្សេងទៀត ដែល​បាន​ចូល​ស្បថ នៅ​តុលាការ​សាលាឧទ្ធរណ៍ ដើម្បី​ក្លាយជា​មេធាវី​ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​០៣ ខែ​កក្កដា​នេះ។