សន្លឹកឆ្នោតមួយសន្លឹក កំណត់ជោគវាសនាប្រទេសជាតិ និងអនាគតកូនចៅយើង


សន្លឹកឆ្នោតមួយសន្លឹក កំណត់ជោគវាសនាប្រទេសជាតិ និងអនាគតកូនចៅយើង ដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគូសឲ្យចំលេខរៀងទី២០ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ។

រូបភាព ឯកឧត្តម ថង សាវុន ប្រធានគណកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តរតនគិរី ចុះបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋគូសសន្លឹកឆ្នោត ថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៨ នៅឃុំប៉ាតេ ស្រុកអូរយ៉ាដាវ ។