ផ្លូវបេតុងវត្តកំពែង សម្រេចបាន ៩៥% ក្នុងព្រំប្រទល់សង្កាត់ចោមចៅទី១ និងសង្កាត់ព្រៃស


ផ្លូវបេតុងវត្តកំពែង ប្រវែង ១០៨០ម ទទឹង ៨ម ចាប់ពីផ្លូវបេតុងទួលពង្រ ដល់វត្តកំពែង សម្រេចបាន ៩៥% ក្នុងព្រំប្រទល់សង្កាត់ចោមចៅទី១ និងសង្កាត់ព្រៃស ។