ពិធីប្រគល់សម្ភារបរិក្ខាពេទ្យរបស់អង្គការTZU CHI ជូនដល់សមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ(TYDA)​


រាជធានីភ្នំពេញ,​ ថ្ងៃទី០៨​ កក្កដា​ ២០១៨​ ពិធីប្រគល់សម្ភារបរិក្ខាពេទ្យរបស់អង្គការTZU CHI ជូនដល់សមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ(TYDA)​។

នេះជាលើកទី៣ហើយដែលអង្គការTZU CHI បានប្រគល់សម្ភារបរិក្ខាពេទ្យ​ ដើម្បីចូលរួមជាមួយសមាគមក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌​ ពិនិត្យព្យាបាលជំងឺជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដោយឥតគិតថ្លៃ​។