ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងសមាជិកបក្ស នៅក្នុងឃុំក្រាំងយ៉ូវ


ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងសមាជិកបក្ស នៅក្នុងឃុំក្រាំងយ៉ូវ ឃុំស្អាងភ្នំ និងឃុំព្រែកគយ ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្តាល ។