ឯកឧត្តម អូស្មាន ហាស្សាន់ បានបន្តដំណើរឃោសនារកសំលេងឆ្នោតពីសាសនិកឥស្លាម ជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា


នៅថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម អូស្មាន
ហាស្សាន់ បានបន្តដំណើរឃោសនារកសំលេងឆ្នោតពីសាសនិកឥស្លាម ជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
បងប្អូនមហាគ្រួសារសាសនិកឥស្លាមយ៉ាងច្រើនកុះកររស់នៅពោធិឥន្ទ ស្រុកញញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានប្តេជ្ញាគាំទ្របោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សាសនិកឥស្លាមទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពគោរពប្រតិបត្តិគោលជំនឿសាសនា និងប្រពៃណី។