ប្រជាពលរដ្ឋស្រុកកណ្តៀងខេត្តពោធិ៍សាត់សប្បាយរីករាយអបអរសាទរស្ពាននិងផ្លូវដីក្រហមមួយខ្សែដែលជាការជួយកសាងរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន


ប្រជាពលរដ្ឋស្រុកកណ្តៀងខេត្តពោធិ៍សាត់សប្បាយរីករាយអបអរសាទរស្ពាននិងផ្លូវដីក្រហមមួយខ្សែដែលជាការជួយកសាងរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ។ នេះជាការសម្រួលការដឹកជញ្ជូនផលិតផលកសិកម្មនិងសម្រួលជីវភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយកម្រិតទៀត ។ ឯឧ កែវ រតនៈ និង ឯឧ បណ្ឌិត ម៉ៅ ធនិន ចូលរួមជាមួយអ្នកស្រុកដាក់ឲ្យដំណើការសមិទ្ធផលថ្មីនេះ ។