ឯកឧត្តម យន្ត មីន អញ្ជើញចុះពិនិត្យស្ថានភាពជំនន់ទឹកភ្លៀង នៅផ្លូវជាតិលេខ៤ ក្នុងស្រុកកំពង់សិលា


ឯកឧត្តម យន្ត មីន អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ រួមដំណើរដោយសហការី អញ្ជើញចុះ ពិនិត្យស្ថានភាព ជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅផ្លូវជាតិលេខ៤ ក្នុងស្រុកកំពង់សិលា ខេត្តព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨។