ទឹកអាងខ្ពបត្របែក ក្នុងខេត្តតាកែវ បានកើនឡើងលើសកម្រិតតម្កល់អតិបរមា ០,៤៥ ម


ទឹកអាងខ្ពបត្របែក ស្ថិតក្នុងស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ បានកើនឡើងលើសកម្រិតតម្កល់អតិបរមា ០,៤៥ ម នារសៀលថ្ងៃទី ១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ នេះ ។ ក្រសួង បានសម្រេចបើកទ្វារទឹកទាំង ០៦ របស់អាង ដើម្បីរំដោះធារទឹកមួយចំនួនទៅផ្នែកខាងក្រោម ។