ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការខេត្តប៉ៃលិន ប្រគេនទៀនវស្សា និងទេយ្យទាន ដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់វត្តអារ៉ាម ទូទាំងខេត្តប៉ៃលិន