សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់ពោធិ៍បូរី


សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់ពោធិ៍បូរី ស្ថិតក្នុងឃុំក្រាំងតាយ៉ង ស្រុកពាមជរ ខេត្តព្រៃវែង ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់ពោធិ៍បូរី មានទំនប់អាងទឹកប្រវែង ៣.០០០ ម, សំណង់ទ្វារទឹក ០៤ កន្លែង និងសំណង់បង្ហៀរ ប្រវែង ៣០ ម ចំនួន ០១ កន្លែង ។ ប្រព័ន្ធនេះ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ១.៥០០ ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ៥០០ ហិកតា ។