លោកជំទាវ​ បាន ស្រីមុំ អញ្ជើញ​ជួប​សំណេះសំណាល​ សួរសុខទុក្ខ​ ពុកម៉ែ បងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋ​និង​ជំរុញ​ឲ្យ​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​សាលាក្រៅ​ទាំងអស់​ទៅ​បោះឆ្នោត​ឲ្យ​បាន​គ្រប់​ៗ​គ្នា


លោកជំទាវ​ បាន ស្រីមុំ បេក្ខ​ភាព​តំណាង​រាស្ត្រ​គណបក្ស​កម្ពុជា​មណ្ឌល​ប៉ៃលិន​រួម​ទាំងក្រុម​ការងារ​បាន​អញ្ជើញ​ជួប​សំណេះសំណាល​ សួរសុខទុក្ខ​ ពុកម៉ែ បងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋ​និង​ជំរុញ​ឲ្យ​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​សាលាក្រៅ​ទាំងអស់​ទៅ​បោះឆ្នោត​ឲ្យ​បាន​គ្រប់​ៗ​គ្នា​ជា​ពិសេស​បោះឆ្នោត​ជូន​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ដើម្បី​គាំទ្រ​លោកជំទាវ​បន្ត​ជា​អ្នកតំណាង​រាស្ត្រ​ក្នុង​អាណត្តិ​ទី​៦​ឆ្នាំ​២០១៨​នេះ​៕ ២៤.០៧.២០១៨