ឯកឧត្តម ស សុខា អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៦


ឯកឧត្តម ស សុខា បេក្ខជនតំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលព្រៃវែង អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៦ នៅការិយាល័យបោះឆ្នោតលេខ១៥៥៤ ស្ថិតនៅបរិវេនសាលាបឋមសិក្សា ព្រៃវែង ក្នុងសង្កាត់កំពង់លាវ ក្រុងព្រៃវែង ខេត្តព្រៃវែង។