អភិបាល​ស្រុកអូររាំងឪ​ និងសហការី​ បានបន្តចុះពិនិត្យស្ថានភាពទឹកជំនន់​ និងការជួសជុលឡើងវិញទំនប់ព្រែកជីកទី១​ (វ៉ៃកូ)


ព្រឹកថ្ងៃ០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ លោក​ ងួន​ ប៊ុណ្ណាន​ អភិបាល​ស្រុកអូររាំងឪ​ និងសហការី​ បានបន្តចុះពិនិត្យស្ថានភាពទឹកជំនន់​ និងការជួសជុលឡើងវិញទំនប់ព្រែកជីកទី១​ (វ៉ៃកូ)​ បន្ទាប់​ពីទឹកបានបុកធ្លាយកាលពីម្សិលមិញ​ ក្នុងភូមិសាស្ត្រភូមិមេលោង​ ឃុំមៀន​ ស្រុកអូររាំងឪ​។

Mr. Ngoun Bunna Pays an Inspection Visit to the Reconstruction of Prek Jik Ti 1 Dam after Leaked by the Flood Yesterday in Me Lorng Village, Mean Commune, Ou Raing OV District.

01 August 2018