ទ្វារទឹកព្រែកដើមចាន់ ត្រូវបានបិទ ឯម៉ូទ័របូមទឹក


ទ្វារទឹកព្រែកដើមចាន់ នៅចំណុចសង្កាត់សំបួរមាស ត្រូវបានបិទ ឯម៉ូទ័របូមទឹក ចំនួន ០២ គ្រឿង ត្រូវបានដំណើរការបូម ទប់ស្កាត់ការជន់លិចក្រុងកំពង់ចាម ខណៈទន្លេមេគង្គបានបន្តកើនដល់កម្ពស់ ១៤,៩៧ ម នាម៉ោង ៣:៣០ នាទីរសៀលថ្ងៃទី ០១ ខែសីហា នេះ ។