សកម្មភាពចាក់បេតុងផ្លូវកប់ស្រូវ ឬមហាវិថី ឈ្នះឈ្នះ


សកម្មភាពចាក់បេតុងផ្លូវកប់ស្រូវ ឬមហាវិថី ឈ្នះឈ្នះ។
មហាវិថីឈ្នះឈ្នះ ជាផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ក្រុងទី៣ តភ្ជាប់ចរាចរពីផ្លូវជាតិលេខ៤ ទៅផ្លូវជាតិលេខ៥ និងផ្លូវជាតិលេខ៦។ ផ្លូវនេះ មានប្រវែង ១៧.៥គម ទទឹង ២២ម សម្រាប់បម្រើការដឹកជញ្ជូនដោយរថយន្តធុនស្រាល និងរថយន្តធុនធ្ងន់ ។