រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងដាំដើមជ្រៃ និងដាំស្មៅ នៅសួនច្បារកណ្តាលផ្លូវកប់ស្រូវ


បន្ទាប់ពីបានពង្រីកផ្លូវបេតុងអារមេសងខាងរួច នៅថ្ងៃទី២៨ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងដាំដើមជ្រៃ និងដាំស្មៅ នៅសួនច្បារកណ្តាលផ្លូវកប់ស្រូវ ឬមហាវិថី ឈ្នះឈ្នះ ដែលជាផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី៣ ។
ទន្ទឹមនឹងនេះ មហាវិថីឈ្នះឈ្នះនេះ ក៏បាននិងកំពុងតម្លើងបង្គោលភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវផងដែរ។