ឯកឧត្តម ស៊ុន សុវណ្ណារិទ្ធិ អញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើផែនការសកម្មភាពលំអិតក្នុងពិធីបុណ្យទន្លេ នាខែមិនា ឆ្នាំ២០១៩ ខាងមុខលើកទី៥ នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


ឯកឧត្តម ស៊ុន សុវណ្ណារិទ្ធិ អភិបាលរងខេត្តនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យទន្លេខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើផែនការសកម្មភាពលំអិតក្នុងពិធីបុណ្យទន្លេ នាខែមិនា ឆ្នាំ២០១៩ ខាងមុខលើកទី៥ នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ក្រោមប្រធានបទ(ទន្លេនៃជីវិតសុភមង្គលនិងអភិវឌ្ឃន៍ទេសចរណ៍ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ នៅសាលប្រជំុសាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកសមាជិកាអនុគណៈកម្មការលេខាធិការរដ្ឋរៀបចំបុណ្យទន្លេខេត្ត៕