ឯកឧត្តម សុខ ឥសាន៖ CNRPកុំមកលេង៤សន្លឹក ដាក់CPP រឿងលុបគោលការណ៍ មិនឈ្លោះមិនឆ្លើយ មិនឆ្លង


ភ្នំពេញ៖ អ្នកនាំពាក្យ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (CPP) ឯកឧត្តម សុខ ឥសាន បានថ្លែងថា ករណីដែលឯកឧត្តម កឹម សុខា ប្រកាសលុបចោល គោលការណ៍មិនឈ្លោះ មិនឆ្លើយ មិនឆ្លងនោះកុំចង់មកលេង៤សន្លឹក ជាមួយ CPP ឲ្យសោះ។
ឯកឧត្តម សុខ ឥសាន បានមានប្រសាសន៍ថា “សូមបញ្ជាក់ជូនណា ថា(សង្រ្គោះជាតិ)អត់លេង៤សន្លឹកដាក់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាកើតទេ មិនឈ្លោះ មិនឆ្លើយ មិនឆ្លងអាហ្នឹងជារឿងជាមួយតុលាការមិនមែនរឿងជាមួយគណបក្សប្រជាជនទេ  ទោះបីជាលើកពាក្យស្លោកហ្នឹងចេញក៏ដោយ យកមកអនុវត្តវិញក៏ដោយ ក៏អត់មានអនុវត្តជាមួយគណបក្សប្រជាជនដែរ គឺអនុវត្តជាមួយតុលាការតែប៉ុណ្ណោះ”។
ឯកឧត្តមបន្តថា បើឯកឧត្តមកឹម សុខា លុបចោលគោលការណ៍ដែលបានដាក់ចេញ ហើយមកលេងជាមួយគណបក្សប្រជាជនគឺខុសមុខសញ្ញា ព្រោះគណបក្សប្រជាជនមានកិច្ចការអ្វីដែលត្រូវឆ្លើយឆ្លងជាមួយ ព្រោះឯកឧត្តម ល្មើសច្បាប់ ហើយមិនអាចចរចាជាមួយគណបក្សប្រជាជនបានទេ ដូច្នេះមានតែឆ្លើយឆ្លងជាមួយតុលាការទេទើបត្រូវ។ ប្រភព៖ សារព័ត៌មាន ដើមអំពិល