ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបសំណេះសំណាលយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងសិក្សា ឬធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន


ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនៃទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រទេសជប៉ុន ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី បានជួប និងសំណេះសំណាលយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងសិក្សា ឬធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន នៅស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុន។ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ក៏បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។