ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញដាក់កំរងផ្កានៅវិមានគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ Anitkabir និងអញ្ជើញទស្សនកិច្ចសារៈមន្ទី Anitkabir


នៅថ្ងៃទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់សាធារណរដ្ឋតួកគី ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី បានអញ្ជើញដាក់កំរងផ្កានៅវិមានគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ Anitkabir និងអញ្ជើញទស្សនកិច្ចសារៈមន្ទី Anitkabir។