ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ អញ្ជើញជាអធិបតី កម្មវិធីប្រកួតប្រជែង ឌីជីស្តា លើកទី៣ នៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៦ និងប្រគល់រង្វាន់ជូនដល់ក្រុមទទួលជ័យលាភី


ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតី កម្មវិធីប្រកួតប្រជែង ឌីជីស្តា លើកទី៣នៅកម្ពុជា (3rd Cambodia Digista Teens) ឆ្នាំ២០១៦ និងប្រគល់រង្វាន់ជូនដល់ក្រុមទទួលជ័យលាភី នាព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នៅភ្នំពេញ។

722

720

719

723

721