ឯកឧត្តម សុខ ឥសាន៖ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ គប្បីអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងគោរពច្បាប់ អោយបានត្រឹមត្រូវផង


ឯកឧត្តម សុខ ឥសាន បានមានប្រសាសន៍ថា បក្សប្រឆាំង គប្បីអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងគោរពច្បាប់ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវផង មិនមែនបានត្រឹមតែនិយាយឲ្យពីរោះនោះទេ។
ឯកឧត្តម បានបញ្ជាក់ថា ៖«យើងមើលមើ  មន្ត្រីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួន រួមទាំង លោក សម រង្ស៊ី លោក កឹម សុខា លោក អ៊ុំ សំអាន សុទ្ធតែតំណាងរាស្ត្រ ដែលយល់ពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ តែនៅតែល្មើសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។