ឯកឧត្តម ស សុខា អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តស្វាយរៀង


ព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ស សុខា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តស្វាយរៀង ។