នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទេសរដ្ឋមន្ត្រី គន់ គីម បានបន្តអញ្ជើញជួបសំណេះ សំណាលសាកសួរសុខទុក្ខ និងប្រគល់ប័ណ្ណ ប.ស.ស. ជូនដល់អតីតយុទ្ធជនខេត្តកំពង់ចាម


នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទេសរដ្ឋមន្ត្រី គន់ គីម អនុប្រធាន និងជាអគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា បានបន្តអញ្ជើញជួបសំណេះ សំណាលសាកសួរសុខទុក្ខ និងប្រគល់ប័ណ្ណ ប.ស.ស. ជូនដល់អតីតយុទ្ធជនខេត្តកំពង់ចាមចំនួន១,៥២២ នាក់ ។