ក្រុមការងារបច្ចេកទេសនាយកដ្ឋានធារាសាស្ត្រកសិកម្ម ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការងារថែទាំប្រចាំ ប្រពន្ធ័ធារាសាស្ត្រ ចំនួន ០២ កន្លែង ក្នុងភូមិសាស្ត្រខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ


ថ្ងៃចន្ទ ១៣កើត ខែអស្សុជ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស.២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២២ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៨ ។
ក្រុមការងារបច្ចេកទេសនាយកដ្ឋានធារាសាស្ត្រកសិកម្ម ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការងារថែទាំប្រចាំ (O&M) ប្រពន្ធ័ធារាសាស្ត្រ ចំនួន ០២ កន្លែង នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ គឺប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ក្រាំងពង្រក្រោម និងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ប្រទះឡាង ។