នាយឧត្តមសេនីយ៍​ គន់​ គីម​ អញ្ជើញ​ជួប​សំណេះសំណាល​ និងចែកប័ណ្ណ​បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម​ ជូន​អតីត​យុទ្ធជន​ខេត្តពោធិ៍សាត់


នាយឧត្តមសេនីយ៍​ គន់​ គីម​ ទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលកិច្ចការអតីតយុទ្ធជននិងជនពិការ អញ្ជើញ​ជួប​សំណេះសំណាល​ និងចែកប័ណ្ណ​បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម​ ជូន​អតីត​យុទ្ធជន​ខេត្តពោធិ៍សាត់ចំនួន​ ២.៥១១នាក់​។