បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្កាត់អូរតាវ៉ៅ ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន ទទួលបានអណ្តូងទឹកស្អាតចំនួនដប់ ដែលជាអំណោយរបស់អ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តីសប្បុរិសភោគាធិបតី ហ៊ុន នាង និងមហាឧបាសិកា ឌីប៉ុក


បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្កាត់អូរតាវ៉ៅ ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន ទទួលបានអណ្តូងទឹកស្អាតចំនួនដប់ ដែលជាអំណោយរបស់អ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តីសប្បុរិសភោគាធិបតី ហ៊ុន នាង និងមហាឧបាសិកា ឌីប៉ុក ពីលោកជំទាវ ពេជ ចន្ទមុន្នី ហ៊ុន ម៉ាណែត
លោកជំទាវតែងតែគិតគូរពីសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាក់ទងទៅនឹងសុខុមាលភាពតាមរយៈការផ្តល់ជាអណ្តូងទឹកស្អាត និងការព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃតាមរយៈក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គចិត្តសម្តេចតេ