ឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត គាត ឈន់ អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីអបអរសាទរ ខួបលើកទី៥០ឆ្នាំ នៃការបង្កើតធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB)


ឯកឧត្តម កិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត គាត ឈន់ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រចាំការ អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី៥០ឆ្នាំ នៃការបង្កើតធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ អាស៊ី(ADB) និងបើកវេទិកាពិភាក្សាកម្រិតជាន់ខ្ពស់ ស្ដីពី ភាពជាដៃគូរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍នៅកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នៅភ្នំពេញ។

k05-10-2016-2

k05-10-2016-1