ឯកឧត្តម លន់ លឹមថៃ អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម ចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់សាលារៀន ដែលជាអំណោយ របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជូនដល់ សាលាបឋមសិក្សា និងអនុវិទ្យាល័យល្វា ស្ថិតក្នុងភូមិល្វាត្បូង ឃុំល្វាលើ ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម នាថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។


ឯកឧត្តម លន់ លឹមថៃ អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម ចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់សាលារៀន ដែលជាអំណោយ របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជូនដល់សាលាបឋមសិក្សា និងអនុវិទ្យាល័យល្វា ស្ថិតក្នុងភូមិល្វាត្បូង ឃុំល្វាលើ ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាមនាថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។

l06-07-2016-2

l06-07-2016-3

l06-07-2016-4

l06-07-2016-1