ស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដឹកនាំកម្លាំង៥០០នាក់ រួមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ បារកំប្លោកចេញពីស្ទឹងស្វាយ


ថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ៖ ស្នងការនគរបាលខេត្តដឹកនាំកម្លាំង៥០០នាក់ រួមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ បារកំប្លោកចេញពីស្ទឹងស្វាយប្រវែងជាង៦០០ម៉ែត្រ រក្សាទឹកទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាសនៅពេលរដូវខ្វះទឹក ។