ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ


ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តី នៃសាខាគយ និងរដ្ឋាករ, សាខាពន្ធដារ, មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, និងរតនាគារ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង,ខេត្តពោធិ៏សាត់, ខេត្តបាត់ដំបង និងខេត្តប៉ៃលិន នៅមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តបាត់ដំបង នាព្រឹកថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨ ។