គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា មិនដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាព នយោបាយកម្ពុជា ឡើងកំដៅនោះទេ


ឯកឧត្តម សុខ ឥសាន លើកឡើងបន្ទាប់ពី លោក រ៉ុង ឈុន សមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បាននិយាយ នៅថ្ងៃ១២ តុលា ថា គ.ជ.ប សង្ឃឹម ស្ថានភាពនយោបាយល្អ ប្រសើរ នៅពេលអនាគត ដល់ខ្លីខាងមុខ ហើយគ.ជ.ប ចង់ឃើញ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដែលជាបក្សធំៗទាំងពីរ រក្សាស្ថានភាពនយោបាយ ឲ្យចុះត្រជាក់ដល់កំរិតសូន្យ ។
ឯកឧត្តម សុខ ឥសាន បានថ្លែងប្រាប់ទៅវិញថា “គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អត់មានបង្កអ្វីដែលធ្វើឲ្យល្អក់កករ ដល់សភាពការណ៍ នយោបាយទេ តាំងពីដើមទីមក មានតែគណបក្សសង្គ្រោះជាតិទេ បានបង្កើតឡើង ធ្វើឲ្យស្ថានភាព នយោបាយ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឡើងកំដៅរហូត” ៕

%e1%9e%9f%e1%9e%b9%e1%9e%9f%e1%9f%a1