នាយកដ្ឋានជួសជុល និងថែទាំផ្លូវថ្នល់ នៅកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤៨


ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ការងារបាញ់កៅស៊ូ និងរោយថ្ម១២មម នៅកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤៨ ចាប់ពី PK40+080-PK43+350 ស្ថិតក្នុង ឃុំកណ្តោល ស្រុកបុទុមសាគរ ខេត្តកោះកុង ដែលអនុវត្តដោយនាយកដ្ឋានជួសជុល និងថែទាំផ្លូវថ្នល់ ។