ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃធនាគារនីហរ័ណ-អាហរ័ណចិន


ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលជួបពិភាក្សាការងារ ជាមួយលោកជំទាវ Hu Xiaolian ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃធនាគារនីហរ័ណ-អាហរ័ណចិន នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នៅភ្នំពេញ។

159

160

162

161