ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តសៀមរាបទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ច គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភា នៃសាធារណរដ្ឋបារាំង


ថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ទៀ សីហា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាប បានអញ្ជើញទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ច គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភា នៃសាធារណរដ្ឋបារាំង ដែលដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ស៊ីលវ៉ាំង វ៉ាសឺម៉ង់ (Sylvain WASERMAN) នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប។