ពិធីបុណ្យសមុទ្រ លើកទី៧ ជុំទី២ នៅខេត្តកោះកុង មានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទស្សនាប្រមាណ ៩មុឺននាក់


នៅរាត្រីទី៣ នេះ ដែលជាថ្ងៃបង្ហើយនៃពិធីបុណ្យសមុទ្រ លើកទី៧ ជុំទី២ នៅខេត្តកោះកុង មានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទស្សនាប្រមាណ ៩មុឺននាក់ (តាមការវាយតម្លៃបឋម)។
ក្រោយការសំដែងសិល្បៈបរទេសនៃប្រទេសទាំង៤ រួមមាន ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូណេសុី ថៃ វៀតណាម និងខេត្តទាំង ៤ ជាប់ឆ្នេរ ចាបុីដងវៃង ។ល។ ហើយក៏មានការរៀបចំកំសាន្តយ៉ាងសប្បាយរីករាយពោរពេញដោយស្មារតីសាមគ្គីភាព មិត្តភាព ស្និទ្ធស្នាលបំផុត រវាងប្រជាជន និងមិត្តភក្តិ បរទេសទាំងអស់។