សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ កម្ពុជាលើកទី៤៣ ចំនួន២៩នាក់ ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងទទួល អនុសាសន៍មុនចេញទៅបំពេញបេសកកម្មនៅបរទេស


សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាលើកទី៤៣ ចំនួន២៩នាក់ ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងទទួលអនុសាសន៍ មុនចេញ ទៅបំពេញបេសកកម្មនៅបរទេស រយៈពេល៥២ថ្ងៃ នារសៀលថ្ងៃទី១៧ ខែតុលាឆ្នាំ២០១៦ នៅភ្នំពេញ។

258

259

260

2611

2621