ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីបើក វេទិកា ពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងលើរមណីយដ្ឋាន សមាហរណ និងល្បែងពាណិជ្ជកម្ម


ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីបើក វេទិកាពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងលើរមណីយដ្ឋានសមាហរណ និងល្បែងពាណិជ្ជកម្ម នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នៅភ្នំពេញ។

284

285

286

287