ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថាន ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋចិន ប្រចាំកម្ពុជា


ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថាន ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម  Xiong Boឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ប្រចាំកម្ពុជា នាថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅភ្នំពេញដែលកិច្ចពិភាក្សានោះផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី រវាងប្រទេសទាំងពីរលើការការពារបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ។

al-1

al-2