សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦


នៅពេលនេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្រ្តីដែលផ្តោតលើរបៀបវារៈសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា
១-សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៧។
២-សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៥។
៣-សេចក្តីព្រាងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិស័យហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០១៦-២០២៥។
៤-បញ្ហាផ្សេងៗ៕

14680516_1129998227048673_1912430715808512231_n

14708263_1129999213715241_6252486295004838569_n

14713703_1129999140381915_1557716636078288494_n

14713794_1129999137048582_6171294963168922035_n

14670906_1129998400381989_4924281149148784167_n

14666115_1129998530381976_481084350699163247_n

14650746_1129999223715240_2503429067873201355_n

14611122_1129998670381962_2955992015580996334_n

14642351_1129998230382006_4845104244206631650_n

14650089_1129999643715198_3220224837354883573_n