ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលការចូលជួបសម្តែងការគួរសម ជាមួយលោកស្រី Francesca Erdelmann តំណាងថ្មីរបស់អង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោក​ប្រចាំកម្ពុជា


នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីស្តីការក្រសួង ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលការចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងប្រគល់លិខិតតែងតាំង របស់លោកស្រី Francesca Erdelmann តំណាងថ្មីរបស់អង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោក (World Food Programme) ប្រចាំកម្ពុជា ។