សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមប្រឹក្សា សង្កាត់ ខណ្ឌ រាជធានី និងមន្រ្តីរាជការ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ រាជធានីភ្នំពេញ


សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញជួបសំណេះ សំណាលជាមួយក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ ខណ្ឌ រាជធានី និងមន្រ្តីរាជការ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ រាជធានីភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នៅភ្នំពេញ។

359

360

363

3611

3621