ង្គន់សាធារណៈនៅសួនច្បារព្រះនាងប្រាជ្ញាបារមី ត្រូវបានទទួលពានរង្វាន់បង្គន់អនាម័យសាធារណ:ស្អាតស្តង់ដារអាស៑ាន


នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ បង្គន់សាធារណៈនៅសួនច្បារព្រះនាងប្រាជ្ញាបារមី ត្រូវបានទទួលពានរង្វាន់បង្គន់អនាម័យសាធារណ:ស្អាតស្តង់ដារអាស៑ាន (ASEAN Public Toilet Award) នៅទីក្រុង Halong ប្រទេសវៀតណាម ។
បង្គន់អនាម័យសាធារណ:ដែលរាជធានីភ្នំពេញទទួលបានពានរង្វាន់ ស្ថិតនៅសួនច្បារព្រះនាងប្រាជ្ញាបារមី មានទីតាំងនៅសង្កាត់ជ្រោយចង្វារ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ ។