មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តព្រៃវែង បានដំឡើងម៉ាស៊ីនបូមទឹកខ្នាតមធ្យម


មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តព្រៃវែង បានដំឡើងម៉ាស៊ីនបូមទឹកខ្នាតមធ្យម (៦៥សេះ) ចំនួន ០២ គ្រឿង ដើម្បីអន្តរាគមន៍បូមទឹកសង្គ្រោះដំណាំស្រូវរបស់កសិករដែលកំពុងមានតម្រូវការទឹកប្រមាណ ១៩០ ហិកតា នៅក្នុឃុំអង្គរទ្រេត និងឃុំដំរីពួន ស្រុកស្វាយអន្ទរ ។ ការអន្តរាគមន៍នេះ គឺយកប្រភពទឹកពីអាងទឹកស្នេហ៍ ។